logotyp
Bolist Eliassons Järn AB

Cement - Bolist Eliassons Järn AB

Filter

LÄS MER
Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten