logotyp
Bolist Eliassons Järn AB

Limträ & Takstolar - Bolist Eliassons Järn AB

Filter

LÄS MER
Limträ är en kostnadseffektiv och snygg lösning på bärigheten. En limträbalk som avväxlare ger nya möjligheter till öppna ytor i befintliga utrymmen. Genom att använda limträ, ökar du flexibiliteten och träbyggnadstekniken. Det är formstabilt, lättbearbetat och motstår brand bättre än många andra material.

För riktigt starka konstruktioner

Limträ består vanligtvis av 45 mm tjocka lameller avkonstruktionsvirke som limmas samman. På det sättet är det möjligt att tillverka större limträelement än det går att såga konstruktionsvirke. Limträ är också starkare än konstruktionsvirke och starkare än stål i förhållande till egenvikten. Materialet används till pelare, balkar, takstolar och broar samt har fördelen gentemot andra konstruktionsmaterial att det kan tillverkas som krökta element.

 

Ladda ner vår byggbeskrivning och använd gärna våra dimensioneringstabeller för beräkning av takbalkar, balk över dörr och fönsteröppning, golvbjälkar, bärlina samt största tillåten last på pelare.

Depositphotos_takstol_864x400.jpg

Uppbyggnad

Limträ är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden. Lamelltjockleken är 45 mm för raka limträprodukter. För krökta produkter är lamelltjockleken mindre, i regel 33 mm. Limträ är ett konstruktionsmaterial och tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandard för svenska marknaden är hållfasthetsklass GL30. Vissa limträbalkar tillverkas genom klyvning av limträbalkar i klass GL30 och får då hållfasthetsklass GL28.

"Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter."

Limträbalkar tillverkas av lameller i högre hållfasthetsklass i underkant och i överkant, där de maximala drag- respektive tryckpåkänningarna uppträder. I resten av tvärsnittet, där påkänningarna är lägre, används lameller i lägre hållfasthetsklass. Tillverkningsmetoden kallas kombinerat limträ och betecknas normalt med bokstaven c (combined) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Detta möjliggör ett effektivare materialutnyttjande, jämfört med att enbart använda virke med samma hållfasthetsklass.

uppbyggnad-av-balk-av-kombinerat-limtra.jpg

Alternativt tillverkas limträ med lameller av samma höga hållfasthetsklass rakt igenom och kallas då homogent limträ samt betecknas med ett h (homogeneous) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Limträsortimentet omfattar ett stort antal dimensioner. 

Specialtillverkning

Där stora spännvidder, laster eller andra omständigheter avgör utformningen, tillverkas limträ enligt ritning med tillhörande handlingar, i samråd med limträtillverkarnas konstruktörer. Objektstillverkade limträelement kan fås i praktiskt taget vilken dimension och form som helst för att uppfylla arkitektens krav och övriga förutsättningar.

Några exempel på vanliga objektstillverkade limträelement är krökta balkar, sadelbalkar, ramar och bågar. Kontakta någon av limträtillverkarna för ytterligare information.

Limträ_Svenst trä.jpg

Därför limträ! 

 • Styrka – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen.
 • Miljö – Råvaran är förnybar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas.
 • Skönhetsvärde – Limträ är en estetiskt tilltalande och en miljöskapande produkt.
 • Energi – Energianvändningen vid limträtillverkning är mycket liten jämfört med andra konstruktionsmaterial.
 • Beständighet – Limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Formbarhet – Limträ kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst.
 • Formstabilitet – Limträ varken vrider eller kröker sig.
 • Brandmotstånd – Limträ motstår en brand bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Bearbetbarhet – Limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg. Hål och urtag kan göras i limträ efter samråd

Limträ är framtid!

 • Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter.
 • Limträ blir genom lamellimningen både stark och styv.
 • I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd.
 • Arkitekter, konstruktörer och användare har stora möjligheter att skapa egna former med limträ, vare sig det gäller en konstruktion till ett småhus, ett tak till en offentlig byggnad eller en träbro.
 • Limträ är ett konstruktionsmaterial som optimerar de tekniska egenskaperna hos den förnybara råvaran – trä.
 • Limträelement är uppbyggda med individuella lameller av konstruktionsvirke och ger ett effektivt materialutnyttjande.
 • Lamellerna är fingerskarvade för att producera stora längder och sedan sammanlimmade för att skapa önskvärd dimension. med en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör.

Takstolar

Tack vare sin enkla konstruktion är trätakstolar lätta att arbeta med och ger en smidig konstruktion. Färdiga takstolar har till skillnad från handspikade en garanti på konstruktionen eftersom de görs av kvalitetskontrollerat virke. Du spar tid och kan lita på att konstruktionen håller. Besök eller kontakta oss för mer information om vårt takstolssortiment. Vi hjälper även gärna till med planering och beräkning av dina byggprojekt.

 

*Källa: Svenskt Trä, http://www.svenskttra.se/om-tra/om-limtra/

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack